sobota, 19 grudnia 2009

Raquel Zimmermann dla Hermes F/W 2005'Hermes F/W 2005
Modelka: Raquel Zimmermann
Fotograf:. Solve Sundsbo

Brak komentarzy: